top of page

Suomi tarvitsee uuden suunnan!


Elämme huolestuttavasti yli varojemme, verotus hipoo taivaita ja työttömyyslukemat ovat rumia. Turvattomuus kasvaa. Yhteiskuntamme on liian säännöstelty, eikä yrittäjyyttä tai yritteliäisyyttä arvosteta. Hallinto ja byrokratia paisuu, vaikka valtion pitäisi toimia ihmisen parhaaksi eikä päinvastoin. 

Suomi on rikki!

Nykyiselle menolle on laitettava stoppi.
On tehtävä Korjausliike!

Tarkoituksemme on korjata yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta uudistamalla politiikkaa, joka nojaa kestämättömään velanottoon ja puolueisiin, jotka kerta toisensa jälkeen ovat pettäneet äänestäjien odotukset tyhjillä lupauksillaan.

 

Haluamme korvata sosialidemokraattisen verovaltion perhekeskeisellä hyvinvointiyhteiskunnalla ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään ilman turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Yrittämisen ja työn verotusta tulee laskea, jotta ihmisille jää enemmän ansaitsemastaan palkasta elämiseen.

Politiikka on rikki. Korjataan se!

Jokainen yhteiskunnan keskeinen uudistus on tekemättä. Mutta nykyiset poliitikot keskittyvät täysin vääriin kysymyksiin, humpuukkiin ja holhoukseen. Pääasioista on tehty sivuseikkoja ja sivuseikoista pääasioita.

 

Asiat voisivat olla myös toisin. Jos laittaisimme ihmisen keskiöön, alentaisimme verotusta, kannustaisimme yrittäjyyteen ja keskittyisimme turvallisuuteen, työpaikkojen luomiseen ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseen, voisimme rakentaa hyvin erilaisen Suomen. 

 

Vanhat puolueet eivät muutosta tahdo ja laitapuolueet eivät siihen pysty. Siksi nykyiset poliitikot ja puolueet on laitettava vaihtoon.

 

Siksi tarvitaan Korjausliike!

Mitä korjaTAAN ensin?

 

 

Tavoitteenamme on pelastaa Suomi – ei sen enempää eikä vähempää.

Laitetaan ihminen keskiöön ja käännetään Suomen suunta.

OHJAAMME SUOMEA OIKEAAN SUUNTAAN

Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetti
korjausliikkeen kunnianhiMo on omaa luokkaansa
Perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta

Perhekeskeinen hyvinvointi-yhteiskunta

Kun perheet voivat hyvin, koko maa voi hyvin.

 

Korjausliikkeen tavoittelemassa yhteiskunnassa ihmisillä ja perheillä on nykyistä suurempi rooli. Vastaavasti veroaste ja valtion rooli ovat merkittävästi nykyistä pienemmät. Tätä tarkoittaa kun sanomme "ihminen keskiöön’’.

Korjausliike

Enemmän elämää - vähemmän verovaltiota

Sosialidemokraattinen verovaltio ei toimi. Se ei enää luo kansalaisille hyvinvointia vaan ongelmia: maailman kireimmät verot, Länsi-Euroopan vähävaraisimmat kotitaloudet ja korkean työttömyyden. Valtio rikastuu, mutta sinä maksat.

 

Siksi Korjausliike on välttämätön ja tarjoaa aidon vaihtoehdon – perhekeskeisen hyvinvointiyhteiskunnan. Siinä keskiöön asetetaan ihminen. 

 

Me haluamme palauttaa yrittäjyyden ja yritteliäisyyden kunniaan. Tässä ei mikään muu puolue ole vielä onnistunut.

Korjausliike logo

perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta

korjaussarja

korjaysliike

Suomi ylös!

 

Tavoitteenamme on pelastaa Suomi – ei sen enempää eikä vähempää. Arvojamme ovat isänmaallisuus, perhekeskeisyys, reiluus, oikeudenmukaisuus ja turvallinen elämä.

 

Lopullisen muotonsa Korjausliike saa kannattajistaan, tulemme olemaan jäsenistömme näköinen puolue. Emme toimi etupiirien hyväksi, ainoa etupiirimme on Suomen kansa.

Ihiminen keskiöön

IHMINEN KESKIÖÖN

 

​Korjausliike on kansaa kuunteleva asialiike, joka nostaa esiin yhteiskunnan ongelmia ja esittää niille ratkaisuja.​ Haluamme tuoda ihmiset takasin päätöksenteon keskiöön. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä heitä, joita ne koskevat.

Korjausliike

YRITTÄJYYS JA YRITTELIÄISYYS KUNNIAAN

 

Suomen menestys perustuu siihen, että itsellisilä ja yritteliäillä ihmisillä on tilaa toimia. Ahkeruus pitää palkita. Ei ole oikein, että valtio haukkaa niin suuren osan kovalla työllä ansaitsemistasi rahoista.

Korjausliike
Yrittäjyys kunniaan
Muutos alkaa minusta

Muutos
alkaa meistä,
pallo on teillä.

 

Suomi täytyy korjata, mutta se vaatii korjaajia. Teot ratkaisevat.

Pallo on sinulla, ota koppi!

Korjausliike

Kutsumme
sinut mukaan

muuttamaan
suomea!

 

 

Me haluamme palauttaa yrittäjyyden ja yritteliäisyyden kunniaan. Laitetaan stoppi älyttömyyksille!

Korjausliike
Petri Roininen

SUOMEN PARAS VAIHTOEHTO

 

On “vaihtoehtoja” ja on vaihtoehtoja. Korjausliike on aito vaihtoehto.

 

Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetti 2022 tervehdyttää julkista taloutta enemmän kuin Kokoomuksen ja Perussuomalaisten budjetit yhteensä.

Ole osa korjausliikettÄ!

 

 

Korjauslikkeen jäsenyys on konkreettinen teko paremman Suomen puolesta. Liittymällä jäseneksi olet mukana ohjaamassa Suomea oikeaan suuntaan ja puolustamassa perheiden hyvinvointia, yrittäjien toimeentuloa, turvallisuutta ja ihmisen laittamista keskiöön.

Korjausliikkeessä sinä päätät. Jokaisella jäsenellä on ääni. Uutena puolueena pystymme kuuntelemaan herkällä korvalla ja viemään yksittäisiä asioita nopeasti eteenpäin. Kutsumme kaikki nykytilaan tyytymättömät ja uudistusmieliset mukaan korjaamaan Suomen suuntaa ja rakentamaan perhekeskeistä hyvinvointiyhteiskuntaa.

bottom of page