top of page
svgtest_-10.png
Tavoitteet

saavutuksemme viime hallituskaudella

 

Korjausliikellä on vahvat poliittiset juuret ja tiedämme mitä on hallitusvastuu.

Joukossamme tänään on samoja ihmisiä, jotka ovat istuneet kansanedustajina, ministereiden erityisavustajina ja jäseninämme on myös entisiä ministereitä.

​​

Yli 36
syytä valita korjausliike

pidimme pienituloisten puolta

 1. Takuueläkettä nostettiin kolme kertaa 20 euroa vuonna 2016, 15 euroa vuonna 2018 ja 9 euroa vuonna 2019

 2. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat nostettiin työmarkkinatuen tasolle  nousivat 80 eurolla kuukaudessa

 3. Lääkekatto laskettiin alimmilleen yli 15 vuoteen, 572 euroa 2019

 4. Nuorille jatkossa kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta

 5. Vanhempainpäiväraha maksetaan jatkossa täysimääräisenä niiltä päiviltä, kun vanhempi on luottamustehtävissä

 6. Sotiemme veteraaneja tuettiin vuonna 2019 yhteensä yli 218 miljoonalla eurolla – palveluja laajennettiin ja haittaraja-astetta laskettiin

 7. Veljet samalle viivalle – jatkossa rintamaveteraaneille kohdennetaan samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalideille

 8. Omais- ja perhehoitajien asemaa parannettiin – esimerkiksi vapaapäivät turvattiin

 9. Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilytettiin ja se siirrettiin KELA:n maksettavaksi – näin yhä useampi voi hakea tukea

 10. Lex Lindström toteutettiin kaksi kertaa – yli 60-vuotiaat, yli viisi vuotta työttömänä olleet pääsivät eläkkeelle

 11. Pienituloisten sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu poistettiin

 12. Opintorahaan tehtiin 75 euron huoltajakorotus pienten lasten vanhemmille

 13. Pienituloisimpien perheiden lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville annettiin ~ 50 euron kuukausittainen oppimateriaalilisä (vuodessa yhteensä lähes 500 euroa)

 14. Lukiolaisille lisättiin yksi opintotukikuukausi lisää vuodessa

 15. Opiskelijat tuotiin yleisen asumistuen piiriin

 16. Perustulokokeilu toteutettiin, selvitys käänteisestä tuloverosta käynnistettiin

 17. Jokaiselle nuorelle annettiin mahdollisuus harrastaa – harrastuspassi-älypuhelinsovellus otetiin käyttöön – kaikille nuorille ilmaisia harrastuksia

 18. Yle-vero poistettiin 300 000 pienituloisimmalta

 19. Pieni- ja keskituloisten verotusta on kevennettiin 1,4 miljardilla eurolla

 20. Solidaarisuusvero pidettiin voimassa – koskee yli 73 000 euroa vuodessa ansaitsevia

 21. Autoveroa laskettiin

 22. Ajoneuvoveroa laskettiin   

 23. Puolustusmäärärahoja on korotettiin yli 450 miljoonalla eurolla (puolustusministeri Jussi Niinistö oli kaukaa viisas)

 24. Kertausharjoitusten määrää on nostettiin ja kutsumisen määräaikoja lyhennettiin

 25. Sodan ajan joukkojen määrää on kasvatettiin merkittävästi

 26. Poliisien määrärahoja korotettiin

 27. Poliisien määrän vähentäminen pysäytettiin ja määrä vakiinnutettiin

 28. Tiedustelulait vietiin eduskunnan käsittelyyn – ja myöhemmin hyväksyttiin

 29. Vankilaverkko säilytettiin

 30. Ensikertalaisuuden määritelmää kiristettiin rikoslaissa

 31. 8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutettiin

 32. Korjausvelkaa vähennettiin sadoilla miljoonilla – tie- ja raideliikenne kuntoon

 33. Toteutettiin laaja selvitys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä kohdista

 34. Valmisteltiin Suomen ensimmäinen puolustusselonteko

 35. Turvakotien määrärahoja lisättiin – turvakodit ovat turvapaikkoja lähisuhdeväkivaltaa pakeneville   

 36. Työllisyysaste nousi hallituskauden aikana 68 prosentista 72 prosenttiin – 120000 työtöntä sai työtä (työministeri Jari Lindström teki loistavaa työtä)

 37. Työttömyysturvalla mahdollistettiin opiskeleminen puolen vuoden ajan

 38. Pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen pysyvään työsuhteeseen palkkaavalle yritykselle maksettiin 4000 euron palkkio 30.6.2019 asti

 39. Nollatuntityösopimuksiin tehtiin vihdoin pelisäännöt – työntekijällä on paremmat mahdollisuudet suunnitella omaa tulotasoaan ja elämäänsä

 40. Työttömästä huolehditaan – jokainen haastatellaan kolmen kuukauden välein

 41. Työministeri Lindströmin ja sosiaali- ja terveysministeri Mattilan aloitteesta aloitettiin yli vaalikauden menevä työkykyohjelma osatyökykyisten saamiseksi työelämään

 42. Lyhytkestoisen työn vastaanottamista helpotettiinn, kun työttömyysetuuden sovittelussa siirryttiin maksuperusteisuuteen

 43. Joustavammat työajat mahdollistettiin työaikalailla

 44. Kilpailukykysopimus toteutui – 515 miljoonan euron veronkevennykset palkansaajille

 45. Maksuperusteinen ALV otettiin käyttöön – paransi yrittäjän talouden hallintaa

 46. 5 prosentin yrittäjävähennys toteutettiin

 47. Päästökauppakompensaatiolla helpottiin raskaan teollisuuden toimintamahdollisuuksia

 48. Maataloudelle vuosittainen miljoonien lisärahoitus – viljelijöiden toimintaedellytykset turvattiin

 49. Kotitalousvähennystä korotettiin 5 prosentilla (ennen 45 %, nyt 50 %)

 50. Yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvaa parannettiin   

 51. Puoluetukia leikattiin kahdesti – me emme vastaanottaneet puoluetukea lainkaan

 52. Ministerien palkkoja leikattiin seitsemän prosenttia

 53. Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetettiin

 54. Toimimatonta kehitysapua leikattiin ja panostettiin kaupankäynnin lisäämiseen

 55. Demareiden ja vihreiden kolminkertaistama kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle

 56. Pääomatuloveroa korotettiin

 57. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille laitettiin lukukausimaksut

 58. Veropakolaisuus hallintaan – Portugalin kanssa verosopimus

 59. Asevelvollisuutta suorittaessa vammautuneelle, sekä asevelvollisuutta suorittaessa kuolleen lähiomaiselle uusi lisäkorvaus

 60. Suomesta ei lähtenyt eurokriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikattu

 61. Vaikutusvallan väärinkäyttö kriminalisoitiin – korruptio laitettiin kuriin   

 62. Kauppojen aukioloajat vapautettiin

 63. Alkoholilain sääntelyä kevennettiin – vahvat oluet ja lonkerot tuotiin kauppoihin

 64. Jätevesiasetus ”paskalaki” korjattiin – kuivan maan kiinteistöjen jäteveden puhdistusvaatimuksia höllennettiin

 65. Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin

 66. Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetettiin

 67. Työttömyysturvaa voi jatkossa käyttää opiskelemiseen tai yrityksen starttirahana

 68. Tulorekisteri mahdollisti seuraavalle hallituskaudella sosiaaliturvauudistuksen ja vähensi byrokratiaa

 69. Nuorten Ohjaamot vakinaistettiin – nuoret saavat monialaiset palvelut yhdeltä luukulta   

 70. Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella

 71. Perheenyhdistämisten kriteerejä on tiukennettiin, perhe pitää pystyä elättämään Suomessa

 72. Turvapaikkakäsittelyä on nopeutettiin – valitusaikaa lyhennettiin

 73. Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastettiin

 74. Vapaaehtoisia palautuksia toteutettiin tehokkaasti – tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa

 75. Afganistanin kanssa solmittiin palautussopimus myös pakkopalautusten mahdollistamiseksi

 76. Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi

 77. Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen

 78. Tiedotettiin aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta

 79. Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytettiin vapaaehtoisena

 80. Suomi ajoi EU:ssa turvapaikanhakijoiden määrän vähentämistä ja EU:n ulkoisia käsittelykeskuksia   

 81. Kotihoidontukea ei leikattu

 82. Eläkeläisten asumistukijärjestelmää ei lakkautettu

 83. Arvonlisäveroa ei korotettu

 84. Taksin ajamiseen tarvitaan jatkossakin taksilupa

 85. EU:n asedirektiivin sovellus ei vaaranna reserviläisten toimintaa

 86. Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy

 87. Pakolaiskiintiötä ei nostettu
   

teimme järkevää maahanmuutto- ja EU-politiikka

Puolustimme oikeudenmukaisuutta

Olimme mukana purkamassa turhaa sääntelyä

Merkitystä on myös asioilla, jotka jätettiin tekemättä
ja jotka säilytettiin ennallaan

pidimme huolta turvallisuudesta

paransimme työllisyyttä

Vaikutimme hallituksessa joka päivä

Korjausliike on osa historiallista suomalaisuusliikettä. Korjausliikkeen juuret ovat Sinisten, Suomen Maaseudun Puolueen ja Pientalonpoikien Puolueen perinnössä. Korjausliikkeen politiikassa korostuvat perinteiset suomalaiset arvot: perhekeskeisyys, yritteliäisyys sekä yksilönvapaudet ja vastuu.

 

Korjausliike kannattaa kansalaisten suoraa ja vahvaa vaikutusmahdollisuutta omiin asioihinsa. Korjausliike ei usko vasemmistolaiseen valtion valtaan eikä oikeistolaiseen rahan valtaan. Korjausliike on eturyhmistä ja eturyhmäpolitiikasta vapaa. Ainoa eturyhmämme on Suomen kansa ja suomalaiset. 

Korjausliikkeen mielestä valtion ensisijainen tehtävä on taata turvallinen Suomi, jolla on vahva maanpuolustus ja vakaa sisäinen turvallisuus. Kansainvälisesti olemme osa Euroopan konservatiiveja ja reformisteja (ECR-ryhmittymää).

Korjausliike on kansaa kuunteleva asialiike, joka nostaa esiin yhteiskunnallisia ongelmia ja esittää niihin järkeviä ratkaisuja. Tarkoituksemme on korjata yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta uudistamalla politiikkaa, joka nojaa kestämättömään velanottoon ja puolueisiin, jotka kerta toisensa jälkeen ovat pettäneet äänestäjien odotukset tyhjillä lupauksillaan.

 

Korjausliike toimii Suomen muutosvoimana. Laitetaan ihminen keskiöön, ei valtio.

svgtest_-08.png

hallitusteot

bottom of page