top of page

ASUMISKUSTANNUSTEN KASVU PALJASTAA VEROVALTION HEIKKOUDEN

Korjausliike on huolissaan kuinka huonosti hallitus on valmistautunut rahan hinnan nousuun. Korkojen nopea nousu ollut tiedossa jo pitkään. Samalla korkotason nousu tekee näkyväksi velkavetoisen verovaltion heikkouden.


Toistaiseksi on keskusteltu sähkön ja bensan hinnasta. Ennustan, että iso kysymys alkuvuoteen 2023 on asumiskustannusten kasvu. Tässä keskustelussa on oleellista ymmärtää verojen merkitys. Otetaan esimerkkejä.


Uuden asunnon hinnassa ja vuokrassa on järkyttävät 40-45 % veroja. Näin verot ovat asumisen suurin kustannustekijä. Ja pääsyy asumisen kalleuteen.


Kun ollaan kesässä kaikkien 1,5 miljoonan asuntovelkaisen kotitalouden lainanhoitokulut ovat nousseet rajusti. 300.000 €:n asuntolainan korkokulu nousee 775 €/kk kun nollakoroista tullaan hieman yli kolmen prosentin euribor 12 kk:n.


Jotta lainakoron nousun aiheuttaman menon voisi kompensoida nettotuloilla, tulisi jo reilun 4.000 €/kk tuloilla saada yli 1.500 €/kk palkankorotus bruttopalkkaan. Progressio on järkyttävän suuri ja moraalisesti kestämätön.


Asuntovuokrien korotuksiin on rahoituskulujen nousun ja inflaation johdosta merkittävä paine. Pelkkä indeksikorotus 1.200 €:n vuokraan on 109 €/kk kun inflaatio lähenee 10 %:ia.


Hallitus vaikuttaa olevan sokea koronnousun vaikutuksiin. Ihmisten arjen ja asumiskustannusten osalta en ole kuullut edes pohdintaa.


Hallituksen hiljaaolo on yllättävää, koska korkojen nousu on ollut tiedossa jo kauan. Taasko ollaan tilanteessa, jossa toimitaan vasta pakon edessä?


Vai onko kyse siitä, että korkojen nousu ja inflaatio tekevät näkyväksi, että sosiaalidemokraattinen verovaltio ei toimi. Joustoja tai puskureita ei ole. Eväät, joita nyt tarvittaisiin, on syöty ennakkoon velaksi.


Viimeisen 15 vuoden aikana sosiaalidemokraattinen verovaltion on elänyt 119 miljardia euroa yli varojensa. Tämä tekee 86.000 euroa per nelihenkinen perhe. Jokaiselle pitäisi olla päivänselvää ettei näin voi jatkaa.


Korjausliike tarjoaa ihmiskeskeisen vaihtoehdon valtiokeskeiselle sosiaalidemokraattiselle verovaltiolle. Puolue haluaa selvästi nykyistä pienemmän valtion. Ja sen myötä ihmisille itselleen selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja perheensä hyvinvointiin.


Korjausliike haluaa, että suomalaiset eivät enää jatkossa olisi raskaiden verojen myötä läntisen Euroopan vähävaraisimpia kotitalouksia. Tavoitteena pitää olla, että työllä ja yrittämisellä voi vaurastua. Oikeasti.


Puolue on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt lukuisia toimenpiteitä sekä ihmisten että valtion tilanteen parantamiseksi. Näitä ovat ml ansiotuloverojen lasku, yksityissijoittajien osinkoveron lasku, yrittäjien verohelpotukset, YeL:n peruuttaminen sekä keinot valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi.


Kevään vaaleissa on kyse siitä jatketaanko samaa toivoen eri lopputulosta. Vai otetaanko asiat omiin käsiin ja käynnistetään korjausliike kohti parempaa. Jokainen meistä päättää osaltaan.


Enemmän elämää, vähemmän verovaltiota. Ihminen keskiöön.Helsinki 23.12.2022


PRKL

Petri Roininen, Korjausliike

Puheenjohtaja

186 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page