top of page

Kaksoisongelman ratkaisuna 20 Mrd€ vero- ja menosopeutus

Verovaltion pirullinen kaksoisongelma

Marinin hallitus on keittänyt kokoon 40 Mrd€ lisää uutta velkaa huolimatta poikkeuksellisen korkeasta kokonaisveroasteesta. Tämä kertoo suomalaisen sosialidemokraattisen verovaltion pirullisesta kaksoisongelmasta.


Samalla kun kokonaisveroaste on korkeampi kuin 98 %:lla muusta maailmasta, se ei riitä julkisiin menoihin. Julkiset menot ovat niin valtavasti ylimitoitettu, että rajuista veroista huolimatta velkaannumme nopeasti.


Julkiset menot BKT:hen suhteutettuna eli ns ’sosialismimittarilla ovat Euroopan toiseksi suurimmat ja kasvussa.


Ongelman mittakaavaa kuvaa se, että mikäli Jos Suomen kokonaisveroaste olisi OECDn keskimääräisellä tasolla vs BKT, julkinen velka kasvaisi vielä noin 20 Mrd€/vuosi nopeammin kuin nyt.


Aika tunnustaa tosiasiat

On aika tunnustaa tosiasiat. Raskas verotus on vienyt kilpailukykymme investointi- ja kasvukohteena. Ja ylimittaiset julkiset menot suistavat meidän velka-ahdinkoon. Kaksoisongelmaan on puututtava.


Tilanne on seurausta 1990-luvun laman jälkeen rakennetusta puolisosialistisesta yhteiskuntarakenteesta. Jokainen puolue vuorollaan on rakentanut ns sosialidemokraattista verovaltiota ymmärtämättä, ettei se ole kilpailukykyinen eikä siihen ole varaa.


Menoja on paisutettu sulle-mulle -periaatteella ilman huolta huomisesta. Ensin nostettiin piikkiin verot ja nyt velka. Tuloksena on syntynyt 14 vuoden 0-kasvu, julkisen talouden kestävyysvaje ja vähävaraiset kotitaloudet.


Suomi markkinatalouteen – talouspolitiikka kalibroitava

Edellä kuvattu kertoo, että meidän tulee pilkunviilausten sijaan kalibroida koko talouspolitiikka. Suomesta on lopultakin tehtävä markkinatalousmaa.


On purettava tukitalous, johon olemme rämettyneet. Sen tilalle on luotava ihmisiä kannustava yrittäjyystalous.


Tässä onnistuminen edellyttää sekä verotuksen alentamista että julkisen talouden supistamista sekä menojen että julkisten omistusten osalta.


Urakka on valtava – pitkässä juoksussa puhuttanee 20-30 Mrd€ sopeutustarpeesta julkiseen talouteen ja 20 Mrd€ suuruisesta verojen alentamisesta. Tällöin kokonaisveroasteemme olisi noin OECD-tasoinen ja julkinen talous tasapainoinen. Tällöin myös kasvu ja taloudellinen hyvinvointi voisivat palautua.


Muutokseen tarvitaan tuoreet voimat. Vanhoilla, väärän asian puolesta vetoa lyöneillä voimilla talouden kaksoisongelmaa ei ratkaista.


Kevään 2023 vaaleissa kyse on siitä ajetaanko seinään vai käynnistetäänkö korjausliike. Tekemistä riittää ainakin kuluvaksi ja seuraavaksi vuosikymmeneksi.


Enemmän elämää, vähemmän verovaltiota. Ihminen keskiöön.


Helsinki 26.10.2022

Petri Roininen

Puoluejohtaja, Korjausliike

89 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page