top of page

KORJAUSLIIKKEEN VÄLIKYSYMYS - PALJONKO JA KUKA MYLLYNKIVEEN UPPOAA?

Päivitetty: 9. lokak. 2022

Tausta

Fortum julkaisi 25.8.2022 maan pörssihistorian ylivoimaisesti suurimman tappion, jonka ytimessä ovat Uniperin liiketoiminnan tappiot ja arvonmuutokset.


Korjausliikkeen ’välikysymys’ viiteen osaan jaoteltuna

Korjausliikkeen välikysymys on jaettu viiteen osaan, joista jokaiseen pyydämme vastaamaan erikseen. Koska kyse on julkisen talouden, energiapolitiikan, turvallisuuden ja omistajaohjauksen muodostamasta kokonaisuudesta, kysymys on osoitettu pääministerille, joka johtaa valtioneuvoston toimintaa.


Kysymys 1 – miksi tammikuussa 2022 Uniperiä ei päästetty tappioiden minimoimiseksi konkurssiin?

Miksi loppuvuonna 2021 neuvotelluissa ja 4.1.2022 tiedotetussa ratkaisussa Uniperiä ei päästetty konkurssiin tai kutsuttu koolle kaikkia Uniperin osakkeenomistajia Uniperin yhtiökokoukseen päättämään ratkaisusta, johon kaikki osakkeenomistajat – ei vain Fortum – osallistuvat? Uniperin konkurssissa Fortum olisi ilmeisesti menettänyt joitain miljardeja, mikä olisi ollut kestettävissä oleva tappio suhteessa Fortum-konsernin omaan pääomaan 13,7 Mrd€ per 31.12.2022. Oleellista olisi ollut, että Fortum olisi irtautunut kaasuriskistä sen sijaan, että Uniperista tuli rahoituspaketin myötä myllynkivi Fortumin kaulaan.


Korjausliike haluaa tietää Fortumin päätös kahdeksan miljardin euron lisäsitoumuksesta Uniperin rahoittamiseen poliittinen ja käsiteltiinkö se maan hallituksessa? Kyse on summasta, joka on 58 % osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta ja sellaisena yhtiön osakkeenomistajien ml valtio-omistaja kannalta valtava riski. Entä oliko Uniperin konkurssi vaihtoehto? Jos oli miksi se ei toteutunut ja jos ei ollut, miksi tätä ilmeistä vaihtoehtoa ei käsitelty?


Kysymys 2: Miksi heinäkuun julkisten poliittisten neuvottelujen tuloksena Fortumin johdon esittämä kaasuriskistä irtautumissuunnitelma Uniper pilkkomalla ei toteutunut?

Yhtiön johto kommunikoi kesällä 2022 ehdotuksestaan jakaa Fortum eri osiin, jolloin Fortum olisi voinut irtautua kaasuliiketoiminnan riskeistä. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen johdolla käydyissä neuvotteluissa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa Uniper säilyy yhtenä kokonaisuutena ja pääomistaja -riski on edelleen Fortumilla myös kaasuliiketoiminnasta. Lehtitietojen mukaan kesäkuun lopun jälkeen Uniperin tappiot ovat olleet 100 M€/k.


Korjausliike haluaa tietää oliko heinäkuussa kommunikoitu päätös, jossa luovuttiin johdon kertomasta Uniperin pilkkomisesta, luonteeltaan poliittinen? Entä miksi ei toteutettu pilkkomista jos tiedettiin, että se olisi irrottanut Fortumin kaasuriskistä, ja että sen tuloksena olisi voitu välttää miljardien lisätappiot ja riskin jatkuminen? Mikä rooli pääministerillä oli käydyissä neuvotteluissa, jotka koskettavat paitsi omistajaohjaista myös julkista taloutta sekä energiaturvallisuutta?


Kysymys 3: Suojeltiinko muita johdannaismarkkinaosapuolia ja onko Uniper hallituksen mielestä ’too big to fail’?

Esillä on ollut väitteitä, joiden mukaan Uniper olisi ns ’’too big to fail’’. Yksi mahdollisuus on, että tällä tarkoitettaisiin sitä, että Uniperin valtavan laajojen – ilmeisesti yli 100 Mrd€ suuruisten - johdannaissopimusten vastapuolet kärsisivät Uniperin konkurssissa suuria tappioita. Tämä puolestaan saattaisi vaarantaa koko markkinan toiminnan.


Korjausliike haluaa tietää miksi 4.1.2022 vain Fortum ja sen kautta Suomen valtio ottivat vastuuta 8 Mrd€ edestä? Entä miksi heinäkuussa 2022 Fortumin lisäksi vain Saksan valtio ja sen hallitsema pankki ovat osallisina pelastusoperaatiossa, mutta eivät johdannaissopimusten mahdolliset vastapuolet?


Kysymys 4: Mikä on hallituksen kokonaisarvio toteutuneista ja tulevista veronmaksajien menetyksistä?

Heinäkuussa 2022 omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen iloitsi sopimuksesta ja sanoi, (HS 22.7.2022) ”Tässä kokonaisuudessa lähtökohta oli, että veronmaksajien rahaa ei tarvita, ja että Fortumin ei tule enempää pääomittaa Uniperia”. Tuppurainen korosti, että nämä tavoitteet saavutettiin. Reilua kuukautta myöhemmin Fortumin toimitusjohtaja Rauramo sanoi TV1:n ykkösaamussa 27.8.2022, että Fortum tarvitsee vakuuksia varten miljardiluokan käyttöpääomarahoituksen ja on kääntynyt valtion puoleen asiassa.


Korjausliike haluaa tietää millainen on hallituksen kokonaisarvio veronmaksajille syntyvästä tappiosta kun otetaan huomioon kahdessa osassa 2018-2020 tehty Uniperin hankinta, tammikuussa 4.1.2022 kerrottu 8 Mrd€ rahoituspaketti, heinäkuussa 2022 kommentoitu vakautussopimus, sen jälkeen syntyneet lehtitietojen mukaiset 100 M€/päivä tappiot, nyt elokuun lopussa Fortumin kertoma käyttöpääomarahoitustarve ja muut mahdolliset hallituksen tiedossa olevat riskit. Mikä on veronmaksajien tappioiden kokonaisarvio ja mitkä ovat hallituksen vaihtoehdot sen minimoimiseen?


Kysymys 5: Millainen on hallituksen kyky hoitaa ja johtaa asiaa?

Mitä johtopäätöksiä omistajaohjausministeri Tuppurainen ja pääministeri Marin tekevät hallituksen kyvystä hoitaa ja johtaa tätä kenties kymmenien miljardien suuruista talous-, energia- ja turvallisuuspoliittista asiaa?


Helsinki 29.8.2022


Petri Roininen

Puoluejohtaja

Korjausliike Rp
432 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page