top of page

POISTETAAN YRITYSTEN VEROTUET JA YHTEISÖVERO

Yritystuet säilyttäviä – vain 11 % uudistavia

Yritystuet ovat TEM:n (2017) mukaan noin 4,0 Mrd€. Tuista suoria tukia oli 1,1 Mrd€ ja verotukia 2,9 Mrd€.


Kuvaavaa suomettuneelle taloudellemme on, että vain 11 % tuista TEM itse arvioi uudistaviksi. Muut lähinnä ovat säilyttäviä, joka on kaunis ilmaus ns saavutetuille eduille.


Yritystuet pois ja jakamaton voitto verovapaa

Samana vuonna 2017 yhteisöveron tuotto oli noin 6,1 mrd€. Poistamalla yritystuet kokonaan voitaisiin yhteisövero laskea 1/3 :aan eli noin 7 %:iin. Tekemällä 10 vuoden ohjelma saataisiin aikaan huikea, veroneutraali investointikannustin. Kaikki voittaisivat.


Kenties vielä kiintoisampi olisi lopettaa yritysten 2,9 Mrd€ suuruiset veroedut ja siirtyä Viron veromalliin - siinä osinkoina jakamatonta tulosta ei veroteta. Tämäkin muutos olisi mahdollista tehdä jokseenkin veroneutraalisti oletuksella että yritykset jakavat noin ½ tuloksestaan osinkoina. Uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain 3-5 vuoden kuluessa.


Kaikki voittavat

Yritysten verotukien poistamisen ja Viron veromallin käyttöönoton lopputuloksena yrittäjä/omistaja voisi päättää investoiko tuloksen verottomana yrityksessään vai nostaako sen verotettuna osinkona itselleen. Kaikki voittaisivat:


- taloudellista päätösvaltaa enemmän yrittäjille ja ihmisille, vähemmän poliittisille etujen jakajille


- yrityksillä olisi nykyistä parempi mahdollisuus ja kannustin investoida kasvuun


- ihmisille syntyisi työmahdollisuuksia ja ansiota


- taloudelle kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia


- verottajalle heti neutraali ratkaisu – kasvun myötä pelkkää plussaa


Verojen ja ikääntymisen uuvuttamalla maalla kiire uudistukiin

Matalan kasvun, korkean verotuksen, ikääntymisen ja massiivisen julkisen alijäämän uuvuttama maa tarvitsee isoja rakennemuutoksia. Vaiheittain tehtynäkin tulisi ottaa riittävän rohkeita askelia. Odottaminen nykytilassa on iso päätös sekin eikä vie hyvään.


Asteittain korjausliike on tarpeen. Esitimme tämän polun avaamista viimeksi 2022 vaihtoehtobudjetissamme


Helsinki 4.6.2022

Petri Roininen, puheenjohtaja

Korjausliike

180 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page