top of page

YeL MUISTUTTAA HARKINTAVEROTUSTA JA PUHUTTU KONAISUUDISTUS TEHTÄVÄ

Vuoden 2022 YeL -seurauksena yrittäjän veroluonteiset eläkemaksut nousevat. Yhdessä muiden verouudistusten kanssa kymmenien tuhansien kaikkein pienituloisimpien yrittäjien elinkeino voi olla uhattuna ja ainakin heiketä. Lupausta YeL:n kokonaisuudistuksesta ei saa unohtaa.


Harkintaperusteiseen tuloon perustuva uusi YeL muistuttaa harkintaverotusta. Veroluonteista eläkemaksua maksetaan tulosta, jota ei välttämättä ole.


Harkintaverotus aiheutti mielivaltaa, joka aiheutti oikeusmurhia ja epätoivoa. Se lopetettiin haitallisena 1992. YeL harkintapohjaisena veroluonteisena maksuna suuresti muistuttaa harkintaverotusta. Ei kuulosta hyvältä eikä oikeudenmukaiselta.


Yrittäjyyttä on monenlaista. Omistusosuudet, sivu-/päätoimisuus, tulojen vaihtelut kuukausittain, yrityksen riippuvuus omistajasta tai omistajista ja monet muut tekijät voivat vaihdella.


Myös raja yrittäjyyden ja palkkatyön välinen raja voi olla häilyvä. Samoin ihminen voi elämänsä aikana olla välillä YeL:n ja välillä TyEL:n tai MyELin piirissä.


Suomen koko eläkejärjestelmä – YeL, TyEL ja MyEL – on ns etuusperusteinen. Verot maksetaan pääosin kollektiivisesti kerättävin veroluonteisin maksuin. Kukaan ei säästä omaa eläkettään eikä nauti eläkettä itsemaksamistaan varoista. Eläkkeet ensisijassa katetaan kollektiivisesti työssä olevien veroluonteisilla eläkemaksuilla. Siksi myös termi veroluonteinen maksu.


Nyt on syntynyt menettely, jossa yhden ryhmän – yrittäjät – veroluonteinen eläkemaksu perustuu harkintaan. Kuten harkintaverotuksessa.


YeL:n kokonaisuudistusta ei saa nyt unohtaa vaan se on tehtävä seuraavan hallituksen toimesta.


Harkintaverotuksesta luovuttiin vahingollisena. Älkäämme nyt tehkö samoja virheitä uudestaan.

Petri Roininen

Puoluejohtaja

Korjausliike

143 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page