top of page

YKSITYISTETÄÄN KUNTAYHTIÖT MUTTEI STRATEGISTA INFRAA

Julkisen ja yksityisen omistamisen idea on pahasti sekaisin. Aika on kypsä muutokselle.


Strategista infraa ei pidä yksityistää

Olemme yksityistäneet kansallisen turvallisuuden kannalta keskeistä infraa. Karvaimmat opit olemme saaneet Fortumin Uniper-seikkailussa. Se maksaa veronmaksajille ja piensijoittajille miljardeja ellei kymmeniä.


Kalliita oppirahoja. Mutta nyt tiedämme yhden tärkeän asian. Strategista infrastruktuuria on syytä omistaa kontrolloiduilla rakenteilla.


Kansallisen turvallisuuden intressi menee osakkeenomistaja-arvon edelle.


Arkista liiketoimintaa ei pidä sosialisoida

Kuntien omistuksessa on suuri määrä arkista liiketoimintaa tekeviä yrityksiä. Näitä löytyy mm it-palvelu-, taloushallinto-, siivouspalvelu- ja kiinteistöhuolto -aloilta.


Keskustelu kulminoituu ns inhouse-yhtiöissä. Helsingin kaupungin palkanmaksun kaltainen episodi on kuitenkin vain pisara meressä.


Ilmiö koskee koko laajaa 2.100 kuntaomisteista yrityskenttää. Suurin osa siitä on syytä yksityistää.


Puhumme helposti kymmenien miljardien vuosittaisesta suljetusta markkinasta. Suljettu markkina tulee avata – ihmisten eduksi.


Erityisen totta suljettujen markkinoiden riski on nyt muodostuvien hyvinvointialueiden kohdalla. Kriittinen tarkastelu tulee ulottaa kaikille aloilla, joilla on olemassa tai luotavissa edellytykset toimivalle markkinalle.


Omistakoon julkinen strategiset yhtiöt – muut olkoon avoimia markkinoita

Meidän tulee pelkistää Suomessa julkinen omistus strategisiin kohteisiin. Näitä ovat mm infra ja jotkin sen kannalta merkittävät yhtiöt.


Edellä sanottu voi tarkoittaa joidenkin yritysten vetämistä pois pörssistä.


Samalla on erittäin tarkalla kammalla käydä läpi valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien omistukset.


Markkinat ja yrittäjyys on tehokkain tapa organisoida toiminta. Tämä pätee kaikilla sellaisilla aloilla, joihin ei liity kansallista turvallisuutta tai siihen rinnastettavaa ulottuvuutta.


Yksityisen ja julkisen omistamisen rajojen uudelleenmäärittelystä hyötyisivät kaikki. Kansalaiset, yhtiöiden työntekijät, niiden asiakkaat sekä koko yhteiskunta.


Oppirahat on nyt maksettu. On aika toimia.


Helsinki 24.10.2022


Petri Roininen

Puheenjohtaja, Korjausliike
145 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Edes jokaikisen suomalaisen ansiotuloveron korotus 15 %-yksiköllä ei riittäisi kattamaan valtiontalouden kroonista vajetta. Siksi tie velkaantumisesta vaurastumiseen käy vain korjausliikkeen kautta. I

bottom of page