top of page

Vero-ohjelmaVero-ohjelma  1. Korjausliikkeen verokapina on suomalaisen polku vaurauteen. Se on työntekoon kannustamista käänteisellä tuloverolla, pieni- ja keskituloisten palkkaverotuksen keventämisellä, yrittämisen esteiden raivaamisella ja piensijoittamisen helpottamisella. Suomalaisen ainoa tie vaurastumiseen ei saa olla lottovoitto tai periminen, vaan ensisijaisesti oma ahkeruus.

  2. Suomen veroastetta tulee laskea, jotta toimeliaisuutta ei tukahduteta. Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Verotuksella on tasattava tuloeroja.

  3. Verotuksen on oltava niin yksinkertaista, että verosuunnittelu on sekä tarpeetonta että mahdotonta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verottamisesta haitta- ja kulutusveroihin. Korkean teknologian maana Suomi voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljyn ja siitä tehdyn muovin ja muiden haitallisten materiaalien korvaamisessa luontoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

  • Kevennetään tuloverotusta pieni- ja keskituloisilta. Pieni- ja keskituloisten palkankorotuksista on jäätävä nykyistä enemmän käteen. Keskituloiset ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka.

  • Poistetaan esteitä kansankapitalismilta. Muutetaan pääomaveron progressio vastaamaan nykyistä lähemmin tuloverojen progressiota. Vapautetaan pienet osingot verotuksesta.

  • Siirretään verotuksen painopistettä haittaverotukseen. Vähennetään öljypohjaisen muovin käyttöä määrittämällä sille haittavero. Tuetaan suomalaisen sellun käyttöä muovin luontoystävällisenä korvaajana. Kannustetaan terveellisempiin elämäntapoihin terveysperusteisella verotuksella.

  • Kevennetään autoilun verotusta. Suurten etäisyyksien maassa autoilun kokonaisverotusta on kevennettävä. Autoilusta kerättävistä veroista nykyistä suurempi osuus on kohdennettava tiestön ylläpitoon.

  • Rakennetaan oikeudenmukaisempaa yritysverotusta. Ennakkoverotuksesta on siirryttävä tuloksesta verottamiseen. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa on nostettava. Yritysverotuksen on kannustettava yrittäjyyteen.

  • Karsitaan tehottomat verot ja yritystuet. Tehottomat ja kilpailua vääristävät tuet on poistettava huomioiden keskeisten kilpailijamaiden tukijärjestelmät. Yritystukien on tuettava työllistymistä ja talouden uudistumista.


  • Laitetaan harmaa talous ja verovälttely kuriin. Lisätään harmaan talouden torjunnan resursseja mm. laajentamalla viranomaisten sakotusoikeutta. Laajennetaan rakennusalalla käytettyä veronumeroa myös muille aloille ja otetaan käyttöön ketjuvastuu. Vaaditaan EU:lta kovempia keinoja pimeän rahan turvasatamien sulkemiseksi.

bottom of page