top of page

Hallituksen oppivelvollisuusiän nosto epäonnistunut ja peruutettava

Petri Roininen

puheenjohtaja

27. elok. 2022

HALLITUKSEN OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTO EPÄONNISTUNUT JA PERUUTETTAVA


Sanna Marinin hallitus teki päätöksen nostaa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Päätös tuli voimaan 1.8.2021.

Korjausliikkeen mielestä uudistus on epäonnistunut ja pitäisi peruuttaa. Päätöksen ongelmat näkyvät sekä opiskelijoiden että opettajien työrauhan heikkenemisenä.


’’Hallitus siirsi osan nuorisotyöttömyysongelmaa koulujen hoidettavaksi. Vastuuttomalla toimellaan hallitus on kaunistellut työllisyyslukuja sekä merkittävästi heikentänyt sekä opettajien että opiskelijoiden työrauhaa kouluissa. Tällä voi aikaa myöden olla arvaamattomia haittavaikutuksia sekä oppimistulosten että opettajan ammatin kannalta. Mielestämme epäonnistunut uudistus on peruutettava ja palattava aikaisempaan käytäntöön’’, sanoo Korjausliikkeen puoluejohtaja Petri Roininen.


Korjausliike huomauttaa, että Suomessa oppivelvollisuus on Pohjoismaiden pisin. Euroopassa oppivelvollisuus kestää keskimäärin 10 vuotta. Esimerkiksi Ruotsissa ns. kouluvelvollisuus alkaa kuuden vuoden iässä ja kestää kymmenen vuotta.


Korjausliikkeen mielestä uudistuksen peruuttamisesta säästettävät varat voisi ohjata alakoulun pienryhmiin sekä siellä erityislasten tukemiseen.


’’Meidän pitää hyväksyä, että kaikkia nuoria opiskelu ei kiinnosta. Heitä ei ole mielekästä pakolla pitää koulussa. Heille pitäisi ensisijaisesti tarjota oppisopimuksen kaltaisia vaihtoehtoja tai muita kanavia työllistyä, ja panostaa julkinen rahoitus näihin. Koululla puolestaan on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaikkien mukana pysymiseen perusopetuksessa. Siksi sinne on panostettava mieluummin kuin myöhemmän iän pakkokouluun’’, sanoo Korjausliikkeen varapuheenjohtaja Tiina Ahva.


Helsinki 27.8.2022

Korjausliike Rp


Lisätiedot


Petri Roininen, puh 040 761 9669

Tiina Ahva, puh 050 434 6920bottom of page