top of page

Korjausliike esittää selvitettäväksi TyELin ja YELin yhdistämistä

Petri Roininen

puheenjohtaja

15. elok. 2022

KORJAUSLIIKE ESITTÄÄ SELVITETTÄVÄKSI YEL:IN JA TYEL:IN YHDISTÄMISTÄ


Korjausliike tukee niitä 65 000 ihmistä, jotka ovat allekirjoittaneet YEL-uudistusta vastustavan adressin.


’’Yrittäjän kannalta YEL on pakkopullaa ja surkea sijoitus. On helppo ymmärtää, että yrittäjä mieluummin sijoittaa omaan yritykseensä tai muihin sijoituksiin kuin heikkotuottoiseen YELiin. Lisäksi ehdotettu muutos iskee rajusti pienyrittäjiin, jotka eivät maksa itselleen ’normipalkkaa’ mutta joutuisivat maksamaan huonotuottoisia YEL-maksuja. Moni lopettaisi yrittäjyyden’, sanoo Korjausliikkeen puoluejohtaja Petri Roininen.


Hallituksen esitystä selvästi oikeudenmukaisempana ja kannustavampana ratkaisuna Korjausliike esittää nykyisen YEL:n lopettamista ja yrittäjäeläkkeen sitomista maksettuihin palkkoihin TyEL:n puitteissa. Käytännössä selvitettäisiin voidaanko YEL ja TyEL yhdistettäisiin maksettujen palkkojen perusteella.


’’Hallituksen YEL-esitys heikentää yrittäjän asemaa vaikka sitä pitäisi parantaa. Sen sijaan yrittäjien työeläkkeen määräytyminen maksettujen palkkojen mukaan TyELin puolelle olisi yksinkertaisin ja kaikille oikeudenmukaisin ratkaisu. On aika selvittää YEL ja TyEL yhdistämisen mahdollisuus’’, sanoo Korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen.


Korjausliike huomauttaa, että yrittäjyyttä on monenlaista – omistusosuudet, sivu-/päätoimisuus, kausiluonteisuus, yrityksen riippuvuus omistajasta tai omistajista ja monet muut tekijät voivat vaihdella. Myös raja yrittäjyyden ja palkkatyön välinen raja voi olla häilyvä.


TyELin ja YELin yhdistämistä tukee moni seikka kuten se, että TyEL on samalla tavalla eläkkeiden maksujen suhteen etuuspohjainen kuin YEL. Kummassakin eläkemaksuista suurin osa tulee eri nimikkeillä kerättävistä veroluonteisista maksuista pikemmin kuin jo aikaisemmin kertyneistä rahastoista.


Korjausliikkeen mielestä on ongelmallista, että hallitus haluaisi korjata vain YEL:n muttei TyELiä tai MyELiä. Kaikissa näissä on samanlaiset rakenteet ja samat haasteet. Ne pitäisi korjata samalla kertaa.


Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on lähtökohtaisesti heikkoa. Hallituksen esitys uudistuksesta horjuttaa sitä entisestään.


’’Hallitus ei esityksessään ymmärrä, että yrittäjillä on YEL:in lisäksi muitakin tapoja hoitaa eläketurvaansa. Näistä esimerkkejä ovat vakuutukset, itse yritystoiminnan arvo ja sijoittaminen. Näitä vaihtoehtoja tulee voida kehittää osana yrittäjän turvaa’’, sanoo Korjausliikkeen varapuheenjohtaja Tiina AhvaHelsinki 15.8.2022


Korjausliike


Lisätiedot: Puoluejohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

1. varapuheenjohtaja Tiina Ahva, puh 050 434 6920


bottom of page