top of page

Korjausliike esittää siirtymistä kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvajärjestelmään

Petri Roininen

3. maalisk. 2023

Korjausliike esittää suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän muuttamista lähtökohdiltaan kansalaisuusperusteiseksi. Puolue on ehdottanut samaa hallituksessa olleessaan vuonna 2018.

Korjausliike näkee nykyisessä asumisperusteisessa sosiaaliturvajärjestelmässä paljon heikkouksia ja riskejä, joita vallitseva epävakaa turvallisuus- ja taloustilanne entisestään korostaa.


’’Viisi vuotta sitten aika keskustelulle sosiaaliturvan perusteiden muuttamisesta ei ollut kypsä. Nyt tilanne sekä turvallisuus- että talouspoliittisesti on toinen. Meidän on syytä tarkistaa sosiaaliturvajärjestelmän perusteet’’, sanoo Korjausliikkeen puoluejohtaja Petri Roininen.


Korjausliike katsoo, että pienen maan avoin asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole taloudellisesti kestävä. Sosiaaliturvan etujen vastavuorona Suomen kansalaisilla on velvollisuuksia kuten maanpuolustus. Samantasoinen asumisperusteinen sosiaaliturva puolestaan synnyttää etuja, muttei juurikaan velvollisuuksia. Kansalaisuusehto mahdollistaisi myös tukimuotojen eriyttämisen erilaisiin tarpeisiin: esimerkiksi maahan muuttaneiden osalta jotkut tuet voisivat edellyttää osallistumista kielenopetukseen.  


’’Julkisen talouden kestävyysvaje on vähintään 10 miljardia euroa per vuosi. Meidän on kyettävä priorisoimaan asioita ja menoja. Siirtyminen kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan on yksi keino muiden joukossa’’, Roininen sanoo.


Helsinki 3.3.2023

Korjausliike


Lisätiedot

Puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

bottom of page