top of page

Korjausliike julkaisi kymmenkohtaisen kasvun korjaussarjan

Petri Roininen

Puoluejohtaja

15. maalisk. 2023

Korjausliike on julkaissut kymmenkohtaisen ohjelman Suomen talouskasvun korjaamiseksi tulevalla eduskuntakaudella.


“Suomi on jumittunut neljäntoista vuoden nollakasvuun, eikä yksikään vanha puolue tarjoa uskottavaa ulospääsyä. Nyt on oikea aika ajatella isommin ja äänestää Korjausliikettä”, sanoo Korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen, jonka perustama ja johtama Investors House Oyj oli pörssin nopeimmin kasvanut yhtiö 2015-2019, ja työllistää nykyään suoraan 70 ihmistä ja välillisesti satoja. Roininen on myös Suomen Yrittäjien pitkäaikainen kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtaja sekä kirjoittanut kirjoja yrittämisestä, talouspolitiikasta ja kasvusta.


Roininen muistuttaa, että kasvu ei synny komiteatyönä, vaan intohimoisten ihmisten liikeideoista ja rohkeudesta kasvaa. Valtion roolina on luoda kasvulle edellytykset ja kunnon kannustimet. Tässä Marinin hallitus on räikeästi epäonnistunut, eivätkä muiden puolueiden ohjelmat tarjoa uskottavia ulospääsyjä tilanteen vaatimassa aikataulussa. 


Korjausliike näkee, että Suomen talous on saatava kasvu-uralle pikimmiten. Hallituksen on julkisen talouden sopeuttamisen lisäksi tehtävä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia niin verotukseen, sääntelyyn, maahanmuuttoon kuin työlainsäädäntöönkin. Korjausliike on valmis tukemaan näitä ehdotuksia sekä eduskunnasta että hallituksesta käsin.


Kasvun korjaussarja:

  1. Tehdään yrittämällä ja sijoittamalla vaurastumisesta arvostettua ja haluttua. Omalla työllä ja rohkeudella vaurastumisen tulee olla hyväksyttävämpää kuin lottoamalla vaurastumisen. Osakesäästämistä, sijoittamista ja oman talouden hallintaa on opetettava nykyistä enemmän peruskoulussa.

  2. Loivennetaan ansiotuloverotuksen progressiota, jotta suomalaisille omalla työllään vaurastuminen on mahdollista, Suomi on houkutteleva maa niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin huippuosaajille, ja lisätöiden tekeminen kannattaa kaikissa tuloluokissa.

  3. Oikeudenmukaistetaan osinkojen verotusta siten, että instituutiosijoittajat ja miljoona suomalaista piensijoittajaa ovat keskenään samalla viivalla. Korjausliike tukee Osakesäästäjien esittämää noin 5% veroa kaikille osingoille, kun tällä hetkellä tietyt suursijoittajat ovat nollaveroprosentilla ja piensijoittajat maksavat veroa 30%.

  4. Tehdään YeL-kokonaisuudistus tavalla, joka turvaa mikro- ja yksinyrittäjien elinkeino- ja kasvumahdollisuudet. Luovutaan YeL:n harkintaverotusta muistuttavista piirteistä.

  5. Lopetetaan harhaanjohtava puhe listaamattomien yhtiöiden ’verovapaista’ osingoista. Tosiasiallisesti osingot ovat kahdenkertaisen verotuksen piirissä, kun yhtiö on jo maksanut tuloksestaan yhteisöveron. 

  6. Sovelletaan Viron yritysveromallia Suomeen niin, että yritysten tienaamaa pääomaa ei veroteta, mikäli se jätetään sisälle yritykseen investointikassaksi. Vasta ulosjaettavaa tulosta verotetaan, ei kasvuinvestointien omarahoitusosuutena käytettävää osuutta.

  7. Käynnistetään 15-20 miljardin euron valtion ei-strategisten omistusten yksityistämisohjelma, jossa mm. valtio ja kunnat luopuvat kilpailua vääristävistä in-house-yhtiöistään mahdollistaen paikallisten yritysten menestyksen ja kasvun.

  8. Ohjataan Migri korjaamaan läpinäkymätön ja hidas lupabyrokratiansa ulkomaisen rekrytoinnin suhteen sitomalla viraston rahoitus työperäisestä maahanmuutosta syntyvään verokertymään. 

  9. Autetaan politiikan keinoin avaamaan suomalaisyrityksille uusia markkinoita. Näitä ovat mm. soten in-house-yhtiöiden markkinoiden avaaminen, aseiden ja puolustustarvikkeiden vienti NATO-kumppanimaihin, yrittäjäpohjaisten perhelääkäreiden pilotointi perusterveydenhuollossa, palveluseteleiden aktiivinen käyttö ja hyödyntäminen, ydinenergialain uudistaminen sallimaan pienet modulaariset reaktorit sekä postin, alkoholinmyynnin ja raideliikenteen avaaminen vapaalle kilpailulle.

  10. Mahdollistetaan paikallinen sopiminen palkoista ja työehdoista erityisesti kasvuvaiheen pienissä yrityksissä.


Korjausliike muistuttaa, että kaikki muutos alkaa ihmisistä. Myös eduskuntaan ja hallitukseen on syytä saada mahdollisimman paljon talouskasvua ja yrittämistä tuntevia ihmisiä, jotta siirtyminen nollakasvusta vaurastumiseen voi alkaa. Ilman osaamista lopputulos on sattumanvarainen.


’’Kasvun korjaussarjalla samanaikaisesti sekä sysäämme Suomen kasvuun että tasapainotamme julkisen talouden. Korjausliike vie Suomea kohti parempaa’’, Roininen sanoo.


Lisätiedot:


Petri Roininen

Puheenjohtaja, Korjausliike rp.

petri.roininen@korjausliike.fi

P. 040 761 9669
bottom of page