top of page

Minne asumistuet valuvat - Ihminen keskiöön yritysten tukemisen sijaan

Petri Roininen

Puheenjohtaja

8. elok. 2022

Kela maksoi asumistukia vuonna 2020 yhteensä 2,2 miljardia euroa. Asumistukea tarvitsivat lähes 900,000 ihmisen kotitaloudet eli lähes joka kuudes suomalainen. On tärkeä kysymys, kenelle asumistuki vuokrien kautta lopulta menee?


Kenties yllättävä vastaus on, että peräti kahdeksan 10 suurimmasta asuntotuen loppusaajasta on kuntien omistamia ns. yleishyödyllisiä yhtiöitä tai vastaavia muutoinkin julkisten tukien varassa toimia yrityksiä.


Korjausliikkeen mielestä pulmallista on se, että nämä samat asumistuen loppusaajat ovat yrityksiä, jotka saavat pääomansa valtion takaamina 95 %:na lainoina sekä erilaisina käynnistys-, korjaus- ja lopulta purkuavustuksina. Lisäksi niiden korkokuluja tarvittaessa tuetaan valtion korkotuella ja investointeja kuntien antamilla puoli-ilmaisilla tonteilla.


Asumisen tukirakenteisiin sitoutuva pääoma mitataan luultavimmin kymmenissä miljardeissa. Silti asumiskustannukset ylittävät lähes miljoonan suomalaisen maksukyvyn ja he turvautuvat asumistukeen, minkä Korjausliike näkee nykymallin epäonnistumisena.


’’Asumisen tukirakenteet ovat kalliita ja läpinäkymättömiä sekä järjestelmäkeskeisiä. On aika selvittää, onko lukemattomien tuotanto-, rahoitus-, korjaus- ja asumistukien viidakko tehokas ihmisten kannalta. Ja onko mielekästä, että samoja asuntoja omistavia tahoja tuetaan lukemattomin eri keinoin sen sijaan että tuki kohdentuisi selkeästi ihmisille’’, sanoo Korjausliikkeen puoluejohtaja Petri Roininen.


Valtion taloudessa on globaalisti poikkeuksellisen korkeista veroista huolimatta krooninen 6 -7 miljardin euron alijäämä. Sen ytimessä ovat rakenteelliset ongelmat ja ne on korjattava. Asumiseen sitoutuvat kymmenet miljardit ja vuosittaiset miljardien menot ovat aivan keskeinen osa tätä ratkaisua.


’’Korjausliike ehdottaa pohdittavaksi mallia, jossa tuet keskitettäisiin asteittain niitä tarvitseville ihmisille, ei yrityksille olivatpa ne yksityisiä tai julkisia. Jokainen vuokranantajayritys tulkoon toimeen markkinaehtoisesti kilpailuoloissa ilman tuotanto-, omistamis-, rakennuttamis- tai pääomatukia’’, sanoo Roininen.


Helsinki 8.8.2022

Petri Roininen

Puoluejohtaja, Korjausliike


bottom of page