top of page

Siniset ehdottaa julkisen ja yksityisen sotepalvelun läpivalaisua

Korjausliike

Kannanotto

19. jouluk. 2021

Jos sote-palveluita johdetaan ideologisesti, meillä on tuskainen tie kuljettavanamme. Sillä polulla ei synny laatua eikä vastinetta maksuille.

- Petri Roininen


Hyvinvointialan toimijoita edustava HALI ry kiinnittää 3.11.2021 julkaistussa selvityksessään huomiota hoivan kustannuksiin. Sen mukaan julkisesti tuotettu hoiva saattaa aiheuttaa jopa 43 % suuremmat kustannukset kuin yksityisesti tuotettu. HALIn selvityksessä on arvioitu valittujen kuntien valittuja palveluita ja laskettu yhdenmukaisin perustein vertailu yksityiseltä ostettuihin palveluihin.


Jos oletamme selvitysten tulokset objektiivisiksi ja yleistettäviksi, eteemme avautuu näkymä valtavasta mahdollisuudesta parantaa hoivan ja perusterveydenhoidon palveluja.


Johtaminen jää ideologiseksi, jos kustannuksia ja arvoa ei tunneta


Vaikuttaa siltä, että perusterveydenhuollon ja hoivan kustannusten tuntemus ja hinnoittelun läpinäkyvyys ovat puutteelliset. Näin ei saisi olla. Jos flunssan hoidon tai vanhusten hoivan palveluita johdetaan ideologisesti, on meillä tuskainen tie kuljettavanamme. Sillä polulla ei synny laatua eikä vastinetta maksuille.


Perusterveydenhoidon ja -hoivan kustannusten sekä hinnoittelun läpinäkyvyys on edellytys sille, että ymmärrämme sote-palveluiden todellisen arvon ja kustannukset. Ymmärtämällä arvo ja kustannukset voi olla mahdollista ratkoa hoitajien saatavuuden ja palkkauksen pulmia, hillitä veropainetta, vähentää julkisia alijäämiä sekä pienentää kestävyysvajetta. Kaikkea tätä erittäin merkittävästi. On ymmärrettävä faktat ja mahdollisuudet ja vältettävä ideologiset loukut.


Siniset ehdottaa selvityksen käynnistämistä perusterveydenhuollon ja hoivan kustannusten ja hinnoittelun läpinäkyvyydestä


Siniset ehdottaa käynnistettäväksi selvitystä perusterveydenhuollon ja -hoivan kustannuksista ja hinnoittelusta. Selvityksen tavoitteena tulisi olla asettaa yksityinen ja julkinen tuotanto rinnakkain yhtenäisin kriteerein. Selvityksessä voitaisiin hakea vaikutteita edellä mainitusta HALI ry:n selvityksestä sekä Sinisten ehdottamasta yrittäjäpohjaisesta perhelääkärimallista samoin kuin muista rakennevaihtoehdoista, joilla parannetaan kansalaisten palveluita ja vähennetään veropaineita.


Kun perusterveydenhuollon ja -hoivan palveluiden arvo ja kustannukset tunnetaan, ovat koossa perusedellytykset kansalaisten kannalta tasapuolisten ja oikeudenmukaisten palveluiden tarjoamiselle.


Helsinki 20.12.2021


Petri Roininen Puheenjohtaja, Siniset Rp

bottom of page