top of page

Sinisten vaihtoehtobudjetti pienentää velkaa kaksi kertaa enemmän kuin kokoomuksen

Siniset

Tiedote

28. marrask. 2021

Siniset julkaisi vaihtoehtobudjettinsa 12.11.2021 ja Kokoomus kaksi viikkoa sen jälkeen 26.11.2021.


Sinisten budjetissa valtion menot ja velka pienenevät 3,5 Mrd euroa kun Kokoomus jää tästä alle puoleen 1,55 Mrd euroon.


“Ymmärrän, ettei Kokoomus pitkään jatkuneen hegemoniakautensa jälkeen halua esittää oleellisia muutoksia. Se vaikuttaa mieluummin askartelevan verovaltion agendaan sopivilla detaljeilla. Sehän on pitkälle ollut arkkitehtinä nykymuotoisen verovaltion synnylle viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Sille ei ole aikaisemmin oikein ollut vaihtoehtoa”, sanoo Sinisten puheenjohtaja Petri Roininen.


Sinisten vaihtoehtoehtobudjetti sisältää työnteon, pk-yrittäjyyden ja piensijoittajien verojen alentamisen talouskasvun käynnistämieksi. Toisaalta se supistaa valtion menoja mm. ns. tulevaisuusinvestointien puolittamisella samoin kuin nykymallisen soten keskeyttämisellä. Aikalisän aikana pilotoitaisiin useassa pienessä Euroopan maassa toimivaksi havaittua yrittäjä-perhelääkärimallia perusterveydenhoitoratkaisuna.


Sinisten vaihtoehtobudjetti tukee hyvinvoinnin kasvua ja samalla pienentää valtion roolia ja velkaantumista yli kaksi kertaa Kokoomusta enemmän. Samalla Sininen vaihtoehtobudjetti pitää huolta maan turvallisuudesta esittämällä lisää varoja poliisille ja rajavartiolaitokselle.


“Sininen budjetti on parempi kuin punainen. Olemme vaihtoehto sille, joka haluaa enemmän elämää ja vähemmän verovaltiota. Suomi on liian suuren valtion roolin myötä ajautunut tilanteeseen, jossa iso suunnanmuutos on tarpeen. Vaihtoehtobudjettimme on sen ensimmäinen askel. Keskiöön on asetettava ihminen, ei verovaltio. Korjausliike on aloitettava heti”, Roininen sanoo.


Helsinki 29.11.2021


Siniset Rp


Lisätiedot

Puheenjohtaja Petri Roininen

puh 040 761 96689


Liite: Sinisten vaihtoehtobudjetti 2022 Sinisten vaihtoehtobudjetti julkaistu –

vähemmän velkaa, enemmän työtä ja turvaa – Siniset (sininentulevaisuus.fi)

bottom of page