top of page

SOTE SEIS – KORJATAAN VAIN SE MIKÄ ON RIKKI

Petri Roininen

Puheenjohtaja, Korjausliike

7. tammik. 2022

Työterveys ja yliopistolliset keskussairaalat erinomaiset


Suomalaisessa terveydenhoidon järjestelmässä on sekä erittäin hyvää että heikosti toimivaa. Erinomaisuutta edustavat esimerkiksi työterveyspalvelut ja erikoissairaanhoidon yliopistolliset keskussairaalat.


Työterveyspalvelut ovat nopeasti saavutettavissa ja palvelu laadukasta. Yliopistollisten keskussairaaloiden palvelua kiittävät poikkeuksellisesti lähes kaikki potilaat.


DDR-tuliainen julkinen terveyskeskuspalvelu rikki


Asiakkaan kannalta rikki ovat vuoden 1972 kansanterveyslain mukaiset, alun perin DDR-mallin pohjalta luodut julkiset terveyskeskukset.


Pelkästään terveyskeskuspalvelun saavutettavuus pitkine jonoineen on yksi suurista ongelmista. Espoossa kiireettömään hoitoon saattaa joutua odottamaan viikkoja samalla kun yksityiseen pääsee käytännössä heti.


Korjataan vain se mikä rikki


Sotessa tulisikin keskittyä korjaamaan se mikä on rikki eli terveydenhuollon julkiset peruspalvelut – terveyskeskukset. Toimivia osia kuten yliopistolliset keskussairaalat ja työterveys ei ole syytä peukaloida vaan antaa niille työrauha keskittyä potilastyöhön.


Korjaamalla vain rikkioleva voitaisiin keskittyä oleelliseen, välttää valtava muutosprosessi 15 vuotta kasvavine kumulatiivisine kuluineen ja kustannuksineen. Samoin keskellä pandemiaa annettaisiin hyvin toimiville yksiköille mahdollisuus keskittyä terveydenhoitoon hallintouudistusten sijaan.

bottom of page