top of page

Suomalaisten vaurastumisen esteet ovat VEROTUS, VEROTUS ja VEROTUS

Petri Roininen

puoluejohtaja

24. helmik. 2023

Suomen kansantalous on nollakasvuinen, julkinen talous kroonisesti alijäämäinen ja kansalaiset vähävaraisia. Korjausliikkeen mukaan mukaan juurisyy on yhteinen – liiallinen verotus.


’’Suomalaisten vaurastumisen tiellä on kolme estettä - verotus, verotus ja verotus’’, sanoo Korjausliikkeen puoluejohtaja Petri Roininen.


Korjausliike esittää muutoksia palkansaajien, yrittäjien ja yksityissijoittajien verotukseen. Niillä mahdollistetaan kasvun syntyminen ja ihmisten vaurastuminen.


Palkansaajille ansiotuloveron kevennys

Suomalaiset ovat vähävaraisia, koska työllä on vaikea vaurastua. Ansiotuloverotuksen progressio on kohtuuton. Korjausliike esittää miljardin kevennystä ansiotuloveroon ja sen kohdentamista nimenomaisesti progression lieventämiseen.


’’Bruttopalkasta tulee jäädä enemmän käteen myös keski- ja hyvätuloisille’’, Roininen sanoo.


Yrittäjille Viron veromalli

Yrittäjiä kurittaa Suomessa ns. Viiden Veron Kiila, joka muodostuu arvonlisäverosta, ansiotuloverosta, YeListä, yhteisöverosta ja pääomatuloverosta. Se voi viedä yrittäjän kukkarosta 2/3 asiakkaalta saaduista euroista. Korjausliike esittää Viron veromallin soveltamista Suomeen. Tällöin jakamatonta tulosta ei veroteta, mikä parantaa kasvuinvestointien tekemisen mahdollisuuksia.


’’Viiden veron kiila on täysin kohtuuton. Se on myös juurisyy sille, että kasvuhaluisten yritysten määrä on romahtanut. Yrittäjän verotuksen laskeminen on välttämätöntä, mikäli halutamme yritysten kasvavan ja investoivan Suomessa. Ja haluammehan me!’’ Roininen sanoo.


Yksityissijoittajat samalle viivalle suurten kanssa

Miljoona suomalaista yksityissijoittajaa maksaa pörssiosakkeiden osingoista veroa 30-34 %:n pääomatuloverolla. Rahastot, säätiöt sekä monet suursijoittajat eivät maksa veroa pörssiosingoista. Epäsuhta on ilmeinen. Korjausliike on esittänyt veroneutraalia remonttia, jossa kaikki maksavat samaa veroa pörssiosingoista.


’’Yksi ja yhtenäinen pörssiosinkojen vero on oikeudenmukainen. Se mahdollistaa ihmisten vaurastumisen ja voidaan toteuttaa veroneutraalisti valtion kannalta. Kannatamme Osakesäästäjien laskemaa noin viiden prosentin veroa kaikille pörssiosingonsaajille’’, Roininen sanoo.


Korjausliike täyttää Suomen oikeistotyhjiön

Korjausliikkeen veroremontilla luodaan kannustimet työnteolle ja yrittämiselle. Se myös mahdollistaa ihmisten vaurastumisen. Edellä kuvatut keinot on myös esitelty ja niiden verotukselliset vaikutukset arvioitu myös puolueen vaihtoehtobudjetissa. Puolueen vaihtoehtobudjetti ajaa julkisen talouden tasapainoon jo vuonna 2023.


’’Korjausliike täyttää pitkään maata vaivanneen oikeistolaisen talouspolitiikan tyhjiön. Kutsummekin kaikki markkinataloutta ja yritteliäisyyttä kannattavat ihmiset tekemään kanssamme korjausliikettä Suomen paremman tulevaisuuden puolesta’’, summeeraa puoluejohtaja Roininen.


Lisätiedot

Puoluejohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669
bottom of page