top of page

SUOMEN KAKSOISONGELMA: JOHTAJUUS- JA KESTÄVYYSVAJE

Petri Roininen

Puheenjohtaja, Korjausliike

13. tammik. 2022

Miksi Marinin hallitus ajautuu kriisistä toiseen? Miksi ministerit ja ministeriöt antavat keskenään ristiriitaisia ohjeita ja lausuntoja?


Kyse on mahdollisesti johtajuusvajeesta. Pohditaanpa asiaa.


Johtaja katsoo eteenpäin, luo vaihtoehtoja ja muovaa tulevaisuutta. Tämä edellyttää ammattitaitoa ja ymmärrystä syvistä virroista. Sellainen syntyy yleensä kokemuksen myötä. Johtaja pyrkii välttämään kriisejä toimimalla ennakoivasti.


Pääministeri Sanna Marinin toiminnasta syntyy vaikutelma ennakoinnin ja johtajuuden puutteesta. Johtamisen sijaan hän ja hallituksensa toistuvasti ’’linjaavat’’.


’’Linjaaminen’’ näyttäytyy viime tingassa tapahtuvana, annetuista ehdoista valitsemisena. ’’Linjaamalla’’ ikään kuin valitaan muiden asettamista vaihtoehdoista vähinten huono. Toimintaa leimaa jälkijättöisyys ja kriisikokoukset.


Suomelta – ainakin hallituksen johdosta – vaikuttaisi puuttuvan strategista johtajuutta. Kärsimme johtajuusvajeesta.


Johtajuusvaje on vielä vaarallisempi tauti kuin kestävyysvaje. Johtajuusvaje kriisiyttää maan nopeasti. Kestävyysvaje syö hitaasti, mutta varmasti.


Hyvä johtajuus ei kriisiydy. Se ratkaisee kestävyysvajeenkin aikaa myöden.


Suomella on nyt tuplaongelma – johtajuus- ja kestävyysvaje.


Tarvitaan korjausliike.


Helsinki 14.1.2022


Petri Roininen

Puheenjohtaja, Siniset


’’Enemmän elämää – vähemmän verovaltiota’’ -blogisarjassa tutkitaan suomalaisten ihmisten, perheiden ja Suomen suhdetta ajankohtaisiin ilmiöihin ja asioihin.

bottom of page